Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019

Oddaj swój głos:

www.facebook.com


„Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 12 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00.
Autor pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


Głosować można również odwiedzając wystawę prac!


Głosowanie Publiczności.
Odwiedzający wystawę w dniach od 8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00 w Pałacu Czeczów w Kozach, będą mogli oddawać głosy na wybraną przez siebie jedną pracę. Praca z największą ilością głosów otrzyma Nagrodę Publiczności.


Zapraszamy do głosowania!

 

 

 

 


REGULAMIN

KONKURSU NA KOZIAŃSKĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2019


Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.


1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.


2. Technika wykonania prac dowolna.


3. Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w przypadku prac osób nieletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych) w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00.
Karta zgłoszenia dostępna do pobrania na stronie domkultury.kozy.pl lub w recepcji pałacu.


4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora. Dopuszcza się prace wieloosobowe.


5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


6. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.


7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


8. OCENA PRAC
Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Pisanki Roku 2019.
Werdykt Jury jest ostateczny.


Głosowanie internautów.
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod
adresem: www.facebook.com/KozianskaPisankaWielkanocna, w albumie o nazwie „Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 12 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00. Autor pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


Głosowanie publiczności.
Odwiedzający wystawę w dniach od 8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00 w Pałacu Czeczów w Kozach, będą mogli oddawać głosy na wybraną przez siebie jedną pracę. Praca z największą ilością głosów otrzyma Nagrodę Publiczności.


9. WYSTAWA PISANEK
Zgłoszone prace będzie można podziwiać podczas wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 8 do 14 kwietnia 2019 r.


10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 14 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


11. Osoby wyróżnione w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody nieodebrane w tym dniu przechodzą do puli nagród następnego konkursu.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


Karta zgłoszenia (doc) - kliknij

Regulamin Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019 (pdf) - kliknij
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl