Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Rygory sanitarne Domu Kultury w KozachRYGORY SANITARNE DOMU KULTURY W KOZACH,
W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA
– DLA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH


1. Rygory niniejszego regulaminu obowiązują w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w trakcie stopniowego odmrażania działalności instytucji kultury w Polsce.


2. Rygory dotyczą sposobów zabezpieczenia osób: prowadzącego zajęcia i uczestników zajęć artystycznych w trakcie zajęć w małych grupach, w pomieszczeniach Domu Kultury w Kozach (budynek DK przy
ul. Krakowskiej 2 oraz Pałac Czeczów w Kozach, ul. Krakowska 5, zwanych dalej DKK).


3. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku i wychodzących z niego w ogólnodostępnym miejscu w holu oraz przy wejściu do węzła sanitarnego, mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węźle sanitarnym, środki ochrony indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami: rękawiczki ochronne nitrylowe i maseczki zakrywające usta oraz nos.


4. Dezynfekcja klamek, wyłączników świateł, blaty DKK, co najmniej dwa razy w ciągu dnia przez pracowników DKK.


5. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitariatów instrukcji dotyczących właściwego mycia rąk.


6. Wywieszenie informacji o ograniczeniu ilości osób mogących przebywać w toaletach.


7. Obowiązki użytkownika DKK: dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku i przed opuszczeniem go, zakrywanie ust i nosa maseczką lub w inny, dozwolony w regulacjach rządowych dotyczących przebywania w miejscach publicznych przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu (poza salą zajęć / ćwiczeń).


8. Zostają wprowadzone limity ograniczające ilość osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach, w których realizowane są zajęcia kulturalne zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (na drzwiach pomieszczenia gdzie prowadzone są zajęcia umieszczona jest informacja o dopuszczonej maksymalnej ilości osób w pomieszczeniu).


• Ilość osób uczestniczących w zajęciach musi być dostosowana do wielkości pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, zgodnie zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:


– prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 jednak nie więcej niż 32 osoby + 3 osoby prowadzące w obiekcie.


– prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.


9. Pomieszczenia nieklimatyzowane powinny być wietrzone po każdych zajęciach.


10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u któregokolwiek z użytkowników należy niezwłocznie go odizolować w wyznaczonym i przygotowanym do tego pomieszczeniu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.


11. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.


12. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


13. Zaleca się stosowanie powyższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.***


Dopuszcza się organizowanie i prowadzenie zajęć w pomieszczeniach będących w dyspozycji Domu Kultury w Kozach oraz umożliwia się udostępnienie w/w pomieszczeń dla działalności osób realizujących działalność artystyczną , grup, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl