Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przegl±dy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jako¶ć powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Galeria


Konkurs Estradowy - ZŁOTA TRˇBKA 2014

XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRˇBKA za nami. Na Festiwal stawiło się 9 orkiestr. Do konkursu przyst±piło 7 z nich: Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach, kapelmistrz: Tomasz Janusz, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, kapelmistrz: Sławomir Szafrański, Orkiestra Dęta Gminy Żytno, kapelmistrz: Krzysztof Jabłoński, Miejska Orkiestra MODERATO Warka, kapelmistrz: Artur Gębski, Orkiestra Dęta OSP w Słupcy, kapelmistrz: Jan Jasiński, Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej, kapelmistrz: Jan Jarosz, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzelce Wielkie, kapelmistrz: Tomasz Dulski.  Poza konkursem wyst±piły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, kapelmistrz: Stanisław Wróbel oraz Orkiestra Dęta Osiek, kapelmistrz: Leszek Górkiewicz.

Trzy orkiestry zmierzyły się w Konkursie Musztry Orkiestrowej: Miejska Orkiestra MODERATO Warka, Orkiestra Dęta OSP w Słupcy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.

Festiwal to nie tylko konkursy. W pi±tek odbyły się warsztaty, podczas których dwie orkiestry: z Kóz i Żytna przygotowały koncert galowy i finałowy Festiwalu.

W sobotę odbyła się barwny przemarsz orkiestr ulicami Bielska-Białej. W paradzie uczestniczył Zespół Pie¶ni i Tańca KOZIANIE,  poprzedzaj±c każd± z orkiestr festiwalowych.

 Zespoły prezentowały się również podczas koncertów pozakonkursowych, które odbyły się w Bielsku-Białej, Jaworzu, Godziszce, Mazańcowicach oraz Kozach.

 

Jury konkursu w składzie:

dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie, płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych, Orlin Bebenow – instrumentalista, dyrygent, aranżer i kompozytor, prezes Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy,                                

postanowiło przyznać następuj±ce nagrody:

BRˇZOWY DYPLOM  - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzelce Wielkie,

BRˇZOWY DYPLOM – Miejska Orkiestra MODERATO Warka,

SREBRNY DYPLOM - Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej,

SREBRNY DYPLOM - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów,

ZŁOTY DYPLOM i Puchar dyrektora Domu Kultury w Kozach za zajęcie III miejsca w konkursie estradowym - Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach,

ZŁOTY DYPLOM i Puchar prezesa Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr Oddziału w Bielsku-Białej za zajęcie II miejsca w konkursie estradowym - Orkiestra Dęta OSP w Słupcy,

ZŁOTY DYPLOM wraz z nagrod± pieniężn± i Puchar Wójta Gminy Kozy za zajęcie I miejsca w konkursie estradowym - Orkiestra Dęta Gminy Żytno,

Po wysłuchaniu 3 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej , jury przyznało następuj±ce nagrody:

ZŁOTY DYPLOM i Puchar dyrektora Gminnego O¶rodka Kultury w Jasienicy za zajęcie II miejsca w konkursie musztry orkiestrowej - Orkiestra Dęta OSP w Słupcy,

ZŁOTY DYPLOM i Puchar prezesa Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr Oddziału w Bielsku-Białej za zajęcie I miejsca w konkursie musztry orkiestrowej wraz z nagrod± pieniężn± - Miejskiej Orkiestry MODERATO Warka,

ZŁOTY DYPLOM i Puchar Wójta Gminy Jasienica za zajęcie I miejsca w konkursie musztry orkiestrowej wraz z nagrod± pieniężn± - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów,

 

Ponadto Jury przyznało nagrody specjalne i wyróżnienia:

Puchar Małgorzaty Handzlik –  Poseł do Parlamentu Europejskiego dla najlepszego zespołu polskiego za bardzo dobre wykonanie utworu kompozytora polskiego  dla Orkiestry Dętej MDK w Czechowicach-Dziedzicach,

Puchar Jacka Falfusa – posła na sejm RP – dla najlepszego zespołu młodzieżowego – Orkiestra Dęta Gminy Żytno,

Puchar zarz±du Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr Oddziału w Bielsku-Białej dla najlepszej orkiestry będ±cej członkiem oddziału - otrzymała Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach,.

Puchar prezesa Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr Oddziału w Bydgoszczy dla najlepszego kapelmistrza festiwalu  otrzymał  Tomasz Janusz, kapelmistrz Orkiestry Dętej MDK w Czechowicach-Dziedzicach,

Puchar posła Jacka Falfusa i nagrodę rzeczow± ufundowan± przez dyrektora Gminnego O¶rodka Kultury w Jasienicy dla najmłodszego uczestnika konkursu musztry orkiestrowej otrzymał Krzysztof Szafrański z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów,

Puchar Przewodnicz±cej Rady Gminy za widowiskowo¶ć pokazu w musztrze paradnej przyznano dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.

WIWAT ORKIESTRY DĘTE! ZAPRASZAMY ZA ROK!

 

 

Tekst: Anna Czaplińska-Syjota
powrót do spisu galerii
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl