Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Wielkanocne życzenia

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu zdrowia, szczęścia i wielu radosnych chwil. Niech ten czas napełni wszystkich spokojem i ciepłem, budząc wiosenną radość i optymizm - Dom Kultury w Kozach

. . .

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 8.04.2020 r. zmarła pani Maria Furch, były długoletni pracownik Domu Kultury w Kozach.

Pisanka Roku 2020 wybrana!

Wyniki XII edycji Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2020
Głosowanie Internautów w konkursie pisanek

Nowy regulamin Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2020

Uwaga! Z powodu pandemii koronawirusa, z dniem 20.03.2020 wprowadza się nową treść regulaminu.  REGULAMIN XII KONKURSU NA KOZIAŃSKĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2020  Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy. 1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach. 2. Technika wykonania prac dowolna. 3. Prace mogą być wykonane przez wielu autorów. 4. Wykonaną pracę należy sfotografować z różnych stron (3-5 zdjęć) i przesłać na adres e-mai: konkurs@dk.kozy.pl w dniach od 23 marca do 27 marca 2020 r. do godz. 17:00. 5. W treści należy podać: imię i nazwisko autora/autorów pracy, wiek autora/autorów, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku nieletniego autora pracy), numer telefonu kontaktowego. 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 7. Przesłanie zdjęć pracy do konkursu jest równoznaczne: a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu, b. z akceptacją niniejszego regulaminu, c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac, d. ze zgodą na: publikację sfotografowanej pracy, publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych, e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw, f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO). g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności. 8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 9. OCENA PRAC: Ocena jury konkursowego. Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury. Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Pisanki Roku 2020. Werdykt Jury jest ostateczny. Głosowanie internautów. Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/KozianskaPisankaWielkanocna, w albumie o nazwie „Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2020” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 3 kwietnia 2020 r. o godz. 19:00. Autor pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów. Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 5 kwietnia 2020 r. Wyniki zostaną podane na stronie www.facebook.com/KozianskaPisankaWielkanocna oraz na stronie Domu Kultury w Kozach: www.domkultury.kozy.pl. 11. Osoby wyróżnione w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody zostaną wręczone po uzgodnieniu terminu z Organizatorami.   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Zostań w domu... w Domu Kultury :)

Mimo, iż Dom Kultury w Kozach jak wiele innych podobnych instytucji

został zmuszony do zawieszenia wszystkich form

opartych o bezpośredni kontakt – działa nadal.

 

Komuinikat

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
ogranicza się działalność Domu Kultury w Kozach
do odwołania.

Księżniczka Czardasza - spektakl zostanie przeniesiony na inny termin

14 marca 2020

UWAGA!

SPEKTAKL ZOSTANIE PRZENIESIONY NA INNY TERMIN.

O terminie spektaklu poinformujemy w późniejszym czasie.
Bilety wstępu na spektakl nie tracą ważności.

 

 

CZECHOW FOREVER - zapraszamy na spektakl

Koncert Wiosenny ZPiT KOZIANIE

Termin do ustalenia


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl