Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych

5 grudnia 2021

 

 

 

 

Zapraszamy na

Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych

w niedzielę - 5 grudnia 2021 r.
w godz. 9:00-14:00
w parku przy Pałacu Czeczów w Kozach


Do nabycia przeróżne wyroby rękodzielnicze,

elementy świątecznej dekoracji i wiele rzeczy ładnych,

mogących stać się niepowtarzalnym prezentem dla najbliższych.


...a może nawet spotkasz Świętego Mikołaja?


Zapraszamy!

 

 

Regulamin
Świątecznego Kiermaszu Rzeczy Ładnych

w Kozach


1. Organizatorem Kiermaszu jest Dom Kultury w Kozach, z siedzibą w Kozach, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 2 zwany dalej Organizatorem.


2. Kiermasz odbędzie się 5 grudnia 2021 r. w godz. 09.00-14.00 na terenie parku w Kozach przynależnym do Pałacu Czeczów.


3. Celami Kiermaszu są:
- promowanie produktów lokalnych,
- podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności,
- propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego gminy Kozy i jego mieszkańców, podopiecznych placówek oświatowych oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem,
- aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie gminy Kozy.


4. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału do 2 grudnia 2021 r. Zapisy przyjmowane są wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Wystawcy – Kiermasz Świąteczny w Domu Kultury w Kozach osobiście, bądź w formie elektronicznej do działu merytorycznego - e-mailem: anna.czaplinska-syjota@dk.kozy.pl. Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania na stronie Organizatora: www.domkultury.kozy.pl lub w biurze Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2).


5. W Kiermaszu mogą wziąć udział uczniowie szkół, przedszkoli, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, rękodzielnicy, firmy i osoby indywidualne prowadzące działalność na terenie gminy Kozy.


6. Ilość stoisk podczas kiermaszu jest ograniczona.


7. Podczas Kiermaszu dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych, jak i przemysłowych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia, m.in.: wyrobów cukierniczych, wypieków świątecznych, bakalii, słodyczy, ozdób świątecznych, pamiątek, rękodzieła, ceramiki artystycznej, wyrobów regionalnych, stroików, usług gastronomicznych w postaci małych poczęstunków, itp.
Sprzedaż odbywa się na odpowiedzialność sprzedającego.


8. Organizator dopuszcza możliwość udziału podmiotów spoza terenu gminy Kozy.


9. Organizator Kiermaszu zobowiązuje Wystawcę do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego, jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.


10. Wystawca Kiermaszu zobowiązany jest przygotować swoje stoisko w dniu wydarzenia do godziny 9:00 oraz złożenia swojego stoiska do godz. 14:30.


11. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie w czasie trwania wydarzenia i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.


12. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.


13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie trwania kiermaszu.


14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.


15. Na terenie Świątecznego Kiermaszu Rzeczy Ładnych obowiązuje zakaz:
- używania otwartego ognia,
- eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od materiałów łatwopalnych, oraz 30 cm od materiałów trudnopalnych i urządzeń nie odizolowanych od palnego podłoża,
- korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,
- pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
- wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.


16. Organizator nie zapewnia dostępu do sieci elektrycznej.

Postanowienia końcowe:


17. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.


18. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.


19. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.


Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 338174232.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.domkultury.kozy.pl.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu bez podania przyczyny.


Karta Wystawcy Świątecznego Kiermaszu Rzeczy Ładnych (pdf) - kliknij, aby pobrać


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl