Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

XXI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2021

 

REGULAMIN
XXI KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 2021


Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.


2. Technika wykonania prac dowolna.


3. Prace mogą być wykonane przez wielu autorów.


4. Wykonaną pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego lub uprawnionego przedstawiciela grupy) należy dostarczyć do piątku - 10 grudnia 2021 r. do godz. 17:30 do Pałacu Czeczów w Kozach.


5. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony www.domkultury.kozy.pl lub z recepcji Pałacu Czeczów w Kozach.


6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


7. Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
c. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, publikację wizerunku autora/autorów, przetwarzanie danych osobowych autora/autorów oraz publikację imienia i nazwiska autora/autorów pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorom konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).
f. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.
g. z akceptacją niniejszego regulaminu.


8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


9. OCENA PRAC:
a. Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Szopki Roku 2021.
Werdykt Jury jest ostateczny.


b. Głosowanie internautów.
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem www.facebook.com/KonkursSzopekWKozach/, w albumie o nazwie „Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2021” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora/autorów, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 17 grudnia 2021 r. o godz. 19:00. Autor/autorzy pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


10. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane publiczności podczas wystawy zorganizowanej w Pałacu Czeczów w Kozach w dniach 13-19 grudnia 2021.


11. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w niedzielę, 19 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 podczas zakończenia wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach.
Ponadto wyniki zostaną podane na stronie www.facebook.com/KonkursSzopekWKozach/ oraz na stronie Domu Kultury w Kozach: www.domkultury.kozy.pl.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


 

Regulamin XXI Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych - Kozy 2021 (pdf) - kliknij, aby pobrać

 

Karta zgłoszenia XXI Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych - Kozy 2021 (pdf) - kliknij, aby pobrać

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl