Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

XXVI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej


10 listopada 2021 r.
godz. 09:00
sala koncertowa w Pałacu Czeczów w Kozach


W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,
szacunku do literatury patriotycznej oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania, ogłaszamy XXVI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.


1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa – klasy I-III po 3 osoby z każdej szkoły,
Kategoria B: Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII po 4 osoby z każdej szkoły,
Kategoria C: szkoła średnia do 6 osób,
Kategoria D: OPEN do 6 osób.


2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do C zgłaszają szkoły do dnia 22 października 2021 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).


Zalecamy, by zgłoszenie do konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).


3. Uczestnicy konkursu w kategorii D zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).


4. W razie większej (niż przewidziana w punkcie 1. Regulaminu) liczby zgłoszonych do Konkursu w kategorii D (OPEN), Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 5 listopada 2021 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


5. Czas recytacji około 3 minuty.


6. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
• właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
• kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
• sposób interpretacji;
• zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.


7. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.


8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu (to jest 10 listopada 2021 r.) po naradzie jury, w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.


9. W dniu poprzedzającym konkurs, to jest 9 listopada 2021 roku, odbędą się zajęcia warsztatowe w wymiarze 4 godzin z uczestnikami konkursu z Kategorii: B, C i D. Dokładna godzina i miejsce przeprowadzenia zajęć zostaną podane na stronie http://www.domkultury.kozy.pl/.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia XXVI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ 2021 - Kategoria: OPEN (doc.) - kliknij, aby pobrać


Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2021 (pdf) - kliknij, aby pobrać

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl