Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Konkurs fotogrficzny - Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021

R E G U L A M I N Konkursu fotograficznego Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2021   Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.  1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.   2. Cele Konkursu: a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji. b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości. c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.   3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy - zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.   4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie: a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca, lub b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.   5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 17 października 2021 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).   6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest, by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.   7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco: a. imię i nazwisko autora, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku autora niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego. b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć, c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.   Postanowienia końcowe:   8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.   9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.   10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne: a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu, b. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac, c. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku, d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw oraz w formie audiowizualnej. e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. f. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności, g. z akceptacją niniejszego regulaminu.   11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.   Sposób oceniania prac: 12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:   I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach: 1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl, w dniach od 20 października do 5 listopada 2021 r. do godz. 19:00, w treści wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu. 2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 5 listopada 2021 r. o godz. 19:00. Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.   II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury. Jury przyzna następujące nagrody: - Nagroda Główna - Wyróżnienia - Nagroda Internautów Pula nagród wynosi 1200 zł.   13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.   14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.   15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy prac fotograficznych odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Kozach. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sposobu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród działając zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Ministerstwa Zdrowia.    Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2 43-340 Kozy

 

R E G U L A M I N
Konkursu fotograficznego
Kozy, kozianie – zapis subiektywny
2021


Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.


1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.

2. Cele Konkursu:

a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi,

miejsca, zjawisk i emocji.

b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.

c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.

3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy

- zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie:

a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,

lub

b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.

5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 17 października 2021 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).

6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest, by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.

7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco:

a. imię i nazwisko autora, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku autora niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.

b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć,

c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.

Postanowienia końcowe:

8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,

b. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,

c. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku,

d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw oraz w formie audiowizualnej.

e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

f. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności,

g. z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.

Sposób oceniania prac:

12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:

I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach:

1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej

www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl, w dniach od 18 października do 5 listopada 2021 r. do godz. 19:00, w treści wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu.

2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 5 listopada 2021 r. o godz. 19:00.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.

Jury przyzna następujące nagrody:

- Nagroda Główna

- Wyróżnienia

- Nagroda Internautów

Pula nagród wynosi 1200 zł.

13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.

15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy prac fotograficznych odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Kozach.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sposobu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród działając zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Ministerstwa Zdrowia.


Informacje na temat Konkursu można uzyskać
w Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl