Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Nominacje do wyróżnienia SEMPER MELIOR - ZAWSZE LEPSZY 2020

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Kozy pragnie uhonorować wyróżnieniem „Semper Melior – zawsze lepszy” młode osoby, które realizując swoje pasje czy też obowiązki, wyróżniają się w swoim środowisku konsekwencją działania i pokonując bariery, tworzą wartościowe wzorce zachowań.


Wyróżnienia zostaną wręczone

26 marca 2021 roku o godzinie 17:00

w Pałacu Czeczów w Kozach.


Uprzejmie prosimy o podanie przez Państwa kandydatury osób nominowanych

do wyróżnienia „Semper Melior – zawsze lepszy”, na karcie nominowanego do dnia 12 marca 2021 r.

(nominacja winna zawierać stosowne uzasadnienie).

Szczegóły w Regulaminie „Semper Melior – zawsze lepszy”

 

***

 

Regulamin wyróżnienia Wójta Gminy Kozy
„Semper Melior – zawsze lepszy”
Edycja za rok 2020


§ 1

1. Wyróżnienie tytułem Semper Melior zwane w dalszym ciągu niniejszego regulaminu „Wyróżnieniem”, ustanowione zostało przez Wójta Gminy Kozy dla wyłaniania
i wyróżniania osób uczących się do lat 25, które realizując swoje pasje lub obowiązki wyróżniają się w swoim środowisku konsekwencją działania lub pokonują bariery ograniczeń własnych lub stworzonych przez otocznie tworzą wartościowe wzorce zachowań.


2. Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:
a. Kultura i sztuka
b. Pasja
c. Człowiek


3. Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku za dokonania roku poprzedniego.


§ 2

Realizatorem wyróżnienia „Semper Melior – zawsze lepszy” jest Dom Kultury w Kozach, który organizuje wszystkie czynności związane z przyznawaniem wyróżnienia.


§ 3

1. Prawo nominowania do Wyróżnienia przysługuje: instytucjom samorządowym gminy Kozy, organizacjom zrzeszającym młodzież z terenu gminy Kozy, stowarzyszeniom mającym siedzibę w gminie Kozy (partie politycznie nie mają prawa nominowania).


2. Uprawnionym przysługuje nominowanie jednej osoby w każdej kategorii.


3. Ustalenie kategorii nominacji - interpretacja zakresu działań i postaw ludzkich oraz skojarzenie z kategorią nominacji - należy do nominującego, z zastrzeżeniem uwzględnienia kryteriów opisanych w § 1, pkt 1. niniejszego regulaminu.


4. Nominacje przyjmowane są wyłącznie na „karcie nominowanego” (wzór w załączeniu). Uwaga: nominacje w innej formie nie będą rozpatrywane.


§ 4

1. Wójt Gminy powołuje zespół doradczy, który rekomenduje nominowanych.


2. Obrady zespołu doradczego są poufne.


3. Decyzje o przyznaniu Wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Kozy.


4. Wyróżnienia honorowane są imienną statuetką „Semper Melior 2020”.


5. Na wniosek zespołu doradczego Wójt Gminy może dokonać zmiany formy honorowania.


§ 5

Nominowane i Wyróżniane mogą być osoby nominowane i wyróżniane w poprzednich edycjach.


§ 6

Zgłoszenia nominowanych do Wyróżnienia przyjmowane są w Domu Kultury w Kozach, do dnia 12 marca 2021 r.Pliki do pobrania: 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl