Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

XXIV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2020

„Naród, który traci pamięć,
traci sumienie”
Zbigniew Herbert

 

 

Regulamin XXIV Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2020

10 XI 2020 r.
godz. 09:00

sala widowiskowa w Kozach


W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,
szacunku do literatury patriotycznej
oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania, ogłaszamy
XXIV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2020.


1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa – klasy I-III po 3 osoby z każdej szkoły
Kategoria B: Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII po 4 osoby z każdej szkoły
Kategoria C: szkoła średnia do 6 osób
Kategoria D: OPEN do 6 osób.


2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do C zgłaszają szkoły do dnia 23 października 2020 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).


Zalecamy, by zgłoszenie do konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).


3. Uczestnicy konkursu w kategorii D zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).


W razie większej (niż przewidziana w punkcie 1. Regulaminu) liczby zgłoszonych do Konkursu w kategorii D (OPEN), Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 2 listopada 2020 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


4. Czas recytacji około 3 minuty.


5. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
• właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
• kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
• sposób interpretacji;
• zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.


6. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.


7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu (tj. 10 listopada br.) po naradzie jury, w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach.


Zapraszamy do udziału!


Regulamin XXIV Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2020 (pdf) - klikij, aby pobrać


Karta zgłoszenia - kategoria D - OPEN - (DOC) - klikij, aby pobrać

Karta zgłoszenia - kategoria D - OPEN - (pdf) - kliknij, aby pobrać

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl