Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Coś innego :)

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH SPŁAWIKOWYCH
KOZY 29.06.2019 KAMIENIOŁOM

ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Kozy.
Realizatorem „Zawodów wędkarskich spławikowych” jest Dom Kultury w Kozach, który organizuje wszystkie czynności związane z realizacją zawodów.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Zawody rozegrane zostaną w dniu 29.06.2019, w godzinach 9-13 w koziańskim kamieniołomie; zbiórka przed zawodami od godziny 7:00 przy zbiorniku wodnym.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (imię, nazwisko – dopisek w tytule e-maila ZAWODY KOZY) na adres kultura@kozy.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).
4. Uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. Wpisowe 10 zł, płatne przed otrzymaniem numeru startowego.
6. Organizatorzy wyznaczają stanowiska wędkarskie, a losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów.
7. Czas trwania zawodów ustalany jest na 4 godziny.
8. Możliwości dojazdu np. samochodem na miejsce zbiórki, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdu od szlabanu do zbiornika wodnego oraz na terenie przyległym do tego zbiornika.
9. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Po zakończeniu połowu odbędzie się ważenie ryb i klasyfikacja uczestników – trzech najlepszych otrzyma puchary oraz nagrody w postaci akcesoriów wędkarskich, każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział w zawodach, a złowione ryby będzie można ze sobą zabrać.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie do chwili rozpoczęcia zawodów.
12. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH
1. Każdy z uczestników łowi tylko 1 wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
2. Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do przechowywania złowionych ryb w stanie żywym.
3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego: proca, podbierak, platforma itp.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie każdego rodzaju przynęt oraz zanęt.
5. Zawody odbędą się metodą spławikową.

Warunki uczestnictwa
1. Do startu dopuszczeni są zawodnicy z terenu Gminy Kozy posiadający aktualną kartę wędkarską, którzy zaakceptują warunki regulaminowe. Akceptacja regulaminu zawodów wędkarskich odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w zawodach w karcie zgłoszenia.
2. Przed startem Uczestnik przedkłada Okazuje aktualną kartę wędkarską. Osoby niepełnoletnie weryfikowane są w obecności rodzica, opiekuna prawnego.
3. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej (imię, nazwisko – proszę o dopisek w tytule e-maila ZAWODY KOZY) na adres kultura@kozy.pl, (decyduje kolejność zgłoszeń).


Współpraca:

PPH Piekarnia Anna Hałat
PH EWANT 2 A.P. Woźniak sp. j.
PHU BIURPOL Anna Kuc
PPHU Jarosław Sikora

Robinson Europe S.A - sklep wędkarski Bielsko-Biała
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl