Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Dożynki 2018 w Gminie Kozy

2 września 2018


PROGRAM

10:00 - Formowanie korowodu dożynkowego (ul. Szkolna)
10:30 - przejazd korowodu dożynkowego (trasa: plac targowy, ul. Szkolna, ul. Krakowska, rondo,
ul. Kościelna - pl. ks. K. Kochaja)
11:00 - Msza Święta Dożynkowa (kościół pw. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach)
12:00 - przejazd korowodu dożynkowego (trasa: pl. ks. K. Kochaja, ul. Dworcowa, ul. Przecznia,
ul. Szkolna, park dworski)
12:30 - Ceremonia dożynkowa (przekazanie chleba z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca "Kozianie"
oraz przedszkolaków)
13:15-14:00 - Gwiazda dla rolników - Robert Korólczyk (lider Kabaretu Młodych Panów)
14:00-14:45 - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz
15:00-18:00 - FARMER SHOW - I Koziański Wyścig Ciągników Rolniczych o Puchar Wicestarosty
Powiatu Bielskiego (pole przy ul. Parkowej - "Księżej miedzy")
Konkurencje:
- slalom gigant na czas
- cofanie z przyczepą na czas
- konkurencje zręcznościowe
15:00-15:45 - koncert zespołu S-band (namestovsky dixiland - Słowacja)
15:45-16:30 - Konkurs rzutu kostką słomy
16:30-16:50 - Szabla Hermana Czecza - prezentacja rekonstrukcji stroju i karabeli Hermana Czecza
16:50-17:30 - występ Zespołu Pieśni i Tańca "Kozianie"
17:30 - Puchar Wójta Gminy Kozy - ogłoszenie wyników Konkursu dla pojazdów uczestniczących
w korowodzie dożynkowym
17:40 - FARMER SHOW - wręczenie nagród
18:00 - występ grupy perkusyjnej "Walimy w Kocioł"
18:20-24:00 - zabawa taneczna z zespołem "Dravox"

 

Konkurs o Puchar Wójta Gminy Kozy
dla pojazdów uczestniczących w korowodzie dożynkowym

1. Dom Kultury w Kozach pragnie wyróżnić i nagrodzić pojazdy uczestniczące
w korowodzie dożynkowym.
2. Ocena konkursowa przebiegać będzie w następujących kategoriach:
a. Najbarwniejszy pojazd zaprzęgowy,
b. Najbarwniejszy pojazd mechaniczny,
3. Oceniającymi pojazdy uczestniczące w korowodzie będzie publiczność, która w drodze głosowania tajnego wskaże swoje typy z zaznaczeniem kategorii.
4. W celu wyłonienia zwycięzców zostanie powołana komisja społeczna, która przyzna nagrody w/w kategoriach na podstawie liczby oddanych głosów publiczności.
5. Ponadto komisja przyzna tytuł Króla Korowodu Dożynkowego 2018 dla pojazdu
lub kierowcy pojazdu, lub właściciela pojazdu za najbardziej spektakularny udział
w korowodzie (pojazd, który zdobył najwięcej głosów publiczności).
6. Nagrody:
a. Puchar Wójta Gminy Kozy
b. Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Kozy
c. Dyplomy uczestnictwa
7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi po ceremonii dożynkowej
w parku (ok. godz. 17.30).

 

FARMER SHOW
I Koziański Wyścig Ciągników Rolniczych
o Puchar Wicestarosty Powiatu Bielskiego

Regulamin (fragment)

1. Organizatorzy: pasjonaci techniki rolniczej oraz wspierający ich Dom Kultury w Kozach.

2. Termin i miejsce:
Zawody rozgrywane będą 2 września 2018 r. w godz. 15 – 17.30 na polu przy
ul. Parkowej w Kozach (tzw. „księża miedza”). Rozdanie nagród o godz. 17.40 (taras przy Pałacu Czeczów).

3. Konkurencje:
• slalom gigant na czas
• cofanie z przyczepą na czas
• konkurencje zręcznościowe

4. Udział w imprezie:
• Do udziału dopuszcza się zawodników posiadających aktualne uprawnienia
do prowadzenia i obsługi pojazdów rolniczych oraz pojazdy sprawne techniczne, dopuszczone eksploatacji.
• Zgłoszenia do startu w FS przyjmowane są przez organizatorów do dnia
24 sierpnia 2018 r.
• Do startu zostają dopuszczeni zawodnicy spełniający w/w wymagania
i potwierdzą to w stosownym oświadczeniu.
• Organizatorzy nie zwracają kosztów udziału w FS oraz nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niewłaściwej obsługi sprzętu rolniczego oraz nie przestrzegania zasad B.H.P.
• Organizatorzy (sędziowie) mają prawo do wykluczenia zawodnika, który nie stosuje się do zasad regulaminowych (np. powoduje zagrożenie wypadkiem).

5. Nagrody:
• Nagroda Główna - Puchar Wicestarosty Powiatu Bielskiego oraz nagroda rzeczowa dla zawodnika, który startując we wszystkich konkurencjach zdobył największą ilość punktów.
• Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl