Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2019


Zespoły Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2019

 

 


Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno
Kapelmistrz Krzysztof Jabłoński


Jedna z najprężniej działających orkiestr w powiecie radomszczańskim. Powstała z inicjatywy wójta Janusza Czapli i radnych gminy Żytno, działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. Posiada bogaty repertuar – od standardowych utworów dętych aż po aranżacje bluesowe i diksilendowe. Swoją grą uświetnia rozmaite uroczystości lokalne, kościelne oraz państwowe. Zespół ma na swoim koncie pierwsze nagrody i wyróżnienia, zdobyte podczas festiwali czy przeglądów orkiestr dętych w kraju (m.in. w Więcławicach, Włoszczowie, Gildach, Wąbrzeźnie, Kozach) oraz za granicą (w Bułgarii, Niemczech). Brał też udział w projekcie „Kocham te święta” oraz w Europejskich Targach Muzycznych „Co jest grane” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Od 2014 roku orkiestrze towarzyszy grupa mażoretek Presto, która do wykonywanej muzyki prezentuje musztrę paradną i układy taneczne. Trenerem i choreografem ćwiczących w dwóch grupach wiekowych dziewcząt jest Alina Jabłońska.
Zespół zaprezentuje się w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego – w kategorii orkiestr dętych, oraz podczas koncertów festiwalowych.

 

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
Kapelmistrz Stanisław Wróbel


Istniejąca przeszło 25 lat orkiestra, której dewizą jest: „zagrać jak najpiękniej, a swoją sztuką trafić do uczuć i serc słuchaczy”, uczestniczy w różne¬go rodzaju uroczystościach i festiwalach. Wykonuje każdy rodzaj muzyki: od klasycznej, marszowej po rozrywkową i taneczną, gromadząc tłumy słuchaczy. Tra¬dycją zespołu jest, stanowiący zawsze duże wydarzenie artystyczne, koncert noworoczny. Występy festiwalowe oraz te z udziałem gwiazd (Zbigniew Wodecki, Edyta i Łukasz Golcowie czy grupa Vox) dostarczają muzykom niezapomnianych przeżyć. W dwóch ostatnich latach orkiestra otrzymała: III miejsce w koncer¬cie estradowym (w kategorii mała orkiestra) na 45. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu (2017), nagrodę specjalną podczas Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie (2017), a także w ramach Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” – Zło¬ty Dyplom w Konkursie Musztry Orkiestrowej (2017), Srebrny Dyplom w Konkursie Estradowym (2017) oraz Złoty Dyplom (2017) i Brązowy Dyplom (2018) w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego.
Zespół usłyszymy w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym i Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego, a także w koncertach festiwalowych.

 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą
Kapelmistrz Wojciech Pompka


Powstała w 1923 roku, pierwszym kapelmistrzem został miejscowy organista Józef Matuszczak. Jego następcami byli: Teodor Polewski, Stanisław Staszewski, Adam Szczepański, Antoni Kot, Bronisław Mazurek, Bogdan Pięta, Bartosz Szaraniec. Od 2014 roku kapelmistrzem jest Wojciech Pompka, wybitny muzyk, oboista Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Dysponując dość szerokim repertuarem utworów, zespół bierze udział w uroczystościach kościelnych, państwowych, a także imprezach masowych. Z powodzeniem uczestniczy w powiatowych, wojewódzkich i regionalnych konkursach. Podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Krzepicach zdobył w kategorii przemarsz – I miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Pilśniaka (2017), II miejsce i Puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury (2018) i III miejsce (2016), oraz w kategorii występ sceniczny – III miejsce (2016). W 2017 roku orkiestra zainaugurowała 14. Noc Kulturalną w Częstochowie.
Zespół wystąpi w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym i Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego, jak również w koncertach festiwalowych.
Orkiestra Dęta Zator

Kapelmistrz Łukasz Jabcoń


W ubiegłym roku Orkiestra Dęta Zator świętowała jubileusz – 15 lat istnienia, nowym kapelmistrzem został Łukasz Jabcoń. Zespół działa przy Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym miasta i gminy. Stale pozyskuje młodych adeptów. Swoją muzyką uświetnia uroczystości lokalne (w tym Zatroski Koncert Noworoczny, Święto Karpia, dożynki) oraz święta państwowe; koncertuje również za granicą.
Zespół zaprezentuje się w Konkursie Estradowym, w kategorii orkiestr dętych.
Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice

Kapelmistrzyni Joanna Knapik


Orkiestra istnieje od 99 lat. Swoją działalność rozpoczęła przy To¬warzystwie Gimnastycznym Sokół i od tej pory jest stale obecna w życiu społecznym, kulturalnym, religijnym miasta i gminy Myślenice. Występuje także podczas festiwali, konkursów i innych imprez w kraju oraz za granicą (Włochy, Węgry, Hiszpania, Słowacja, Chorwacja). Zajmuje czołowe miejsca w powiatowych i woje¬wódzkich przeglądach orkiestr dętych. W swoim repertuarze ma pieśni kościelne, utwory patriotyczne, biesiadne, rozryw¬kowe, marsze wesołe i żałobne, a także muzykę klasyczną i pop. W 2015 roku na Festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii spośród 217 zespołów z całego świata myślenicka orkiestra otrzymała tytuł „Best of the Best”. Z kolei w 2017 roku promowała kulturę polską we Francji i Rumunii.
Zespół usłyszymy w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym oraz podczas koncertów festiwalowych.
Parafialna Orkiestra Dęta z Soli

Kapelmistrz Stanisław Kurowski


Powstała w 2015 roku przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli z inicjatywy proboszcza Jana Mamcarza. Pierwszym kapelmistrzem, a zarazem instruktorem gry na instrumentach dętych był Czesław Szczotka, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Orkiestry Dętej w Milówce. To pod jego okiem młodzi adepci muzyki stawiali pierwsze kroki. Od dwóch lat zespołem kieruje emerytowany puzonista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Stanisław Kurowski. Grupa wielokrotnie występowała podczas uroczystości parafialnych i gminnych (w Rajczy, Zwardoniu, Hałcnowie), zyskując uznanie słuchaczy.
Zespół wystąpi w Konkursie Estradowym – w kategorii orkiestr dętych, oraz w koncertach festiwalowych.

Tingle-Tangle Band z Pisarzowic
Kapelmistrz Marcin Słonina


Zespół powstał w 2017 roku z inicjatywy przyjaciół – młodych instrumentalistów z Pisarzowic i sąsiednich miejscowości, którzy przez lata realizowali wspólnie liczne projekty muzyczne. Na repertuar składają się marsze, pieśni kościelne, utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej, filmowej, tanecznej w autorskich opracowaniach. Zespół zapewnia oprawę muzyczną uroczystości kościelnych, ślubów, wesel, festynów, a także organizuje własne koncerty. W 2017 roku podczas XIV Międzynarodego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” zdobył w Konkursie Estradowym, w kategorii pokrewnych formacji instrumentalnych Złoty Dyplom. Na początku 2019 roku muzycy postanowili powiększyć swój skład, głównie o instrumenty dęte drewniane.
Zespół zaprezentuje się w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym i Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego oraz w koncertach festiwalowych.
Mażoretki Nemezis z Hecznarowic
Instruktorka Kinga Biba


Zespół powstał w 2001 roku jako grupa działająca przy lokalnej orkiestrze dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Instruktorką była wówczas Renata Stawowczyk. W 2003 roku mażoretki przeszły pod opiekę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, a ich choreografem została Kinga Biba. W programie scenicznym grupa prezentuje zarówno tradycyjne układy marszowe, jak i choreografię stworzoną do znanych i lubianych utworów muzyki rozrywkowej. Uczestniczy w imprezach kulturalnych i sportowych, festiwalach, konkursach zarówno krajowych jak i zagranicznych, uzyskując z roku na roku coraz wyższe lokaty. W 2013 roku zespół był nominowany na Mistrzostwa Europy Mażoretek na Węgrzech, a w 2014 na Mistrzostwa Świata Mażoretek w Czechach. W 2016 roku wystąpił we Francji podczas Carnaval de Nice „Roi des Medias”. W 2018 roku na XX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu otrzymał trzy srebrne medale i jeden brązowy w prezentacjach małych form oraz szóste miejsce w formacji junior.
Zespół zobaczymy w Konkursie Musztry Orkiestrowej.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl