Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


XXII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej - 10.11.2017


Wyniki XXII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2017:


kategoria A
I - Zuzanna Rosińska
II - Rafał Jachimowicz
III - Filip Kociołek


kategoria B
I - Milena Niemiec
II - Katarzyna Góral
wyróżnienie - Natalia Bednarczyk


 

kategoria C
I - Grzegorz Golec
II - Michał Kurzyński
III - Julia Majdak

wyróżnienie - Jakub Jurzak


 

kategoria D
I - Jakub Witkowski
II - Kamil Zieleźnik
III - Stanisław Łopadczak


GRATULUJEMY!kreska ozdobna„Naród, który traci pamięć,
traci sumienie”

Zbigniew Herbert

Regulamin XXII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2017
10 XI 2017 r.
godz. 09:00 sala koncertowa w Pałacu Czeczów w Kozach


W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, szacunku do literatury patriotycznej oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania, ogłaszamy XXII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2017.


1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa – klasy I-III        po 3 osoby z każdej szkoły
Kategoria B: Szkoła Podstawowa – klasy IV-VII      po 4 osoby z każdej szkoły
Kategoria C: Gimnazjum (klasa II, III)                 4 osoby
Kategoria D: Szkoła średnia                                6 osób
Kategoria E: OPEN                                              6 osób


2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do D zgłaszają szkoły do dnia 27 października 2017 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).
Zalecamy, by zgłoszenie do konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).


3. Uczestnicy konkursu w kategorii E zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach.
W razie większej (niż przewidziana w punkcie 1. Regulaminu) liczby zgłoszonych do Konkursu w kategorii E (OPEN), Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 6 listopada 2017 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


4. Czas recytacji około 3 minuty.


5. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
• właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
• kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
• sposób interpretacji;
• zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.


6. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.


7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu (tj. 10 listopada br.) po naradzie jury, w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.


 

 

Zapraszamy do udziału!


Do pobrania:


Karta zgłoszenia XXII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2017 (doc.) - kliknij


Karta zgłoszenia XXII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2017 - kategoria OPEN (doc.) - kliknij


Regulamin XXII Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2017 (pdf) - kliknij
Galeria


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl