Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


XXI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2016

Protokół Jury XXI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym


10 listopada 2016 r. po wysłuchaniu 35 uczestników Konkursu, Jury postanowiło co następuje:

- w I kategorii wiekowej (A) nagrody otrzymują:
I miejsce - Rafał Jachimowicz;
II miejsce - Igor Haręzga;
III miejsce - Wiktoria Bożek;

 

- w II kategorii wiekowej (B):
I miejsce - Dominik Czaderna;
II miejsce - Oliwier Kusa;
III miejsce - Natalia Bednarczyk;

 

- w kategorii wiekowej (C):
I miejsce Jakub Witkowski oraz Julia Majdak;
II miejsce - Szymon Tomiczek;
III miejsce - Klaudia Kurzyńska;

 

- w IV kategorii wiekowej (D)
I miejsce - Anna Polańska;
II miejsce - Kamil Zieleźnik;
III miejsce - Julia Janczukowska oraz Kinga Harat.

 


kreska ozdobna

 

zDJĘCIE UCZESTNIKÓW kONKURSU rECYTATORSKIEGO pOEZJI pATRIOTYCZNEJ 2016


Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom. Gratulujemy sukcesów i już dziś zapraszamy do kolejnej edycji Konkursu.


kreska ozdobna


Regulamin XXI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2016

10 XI 2016 r.
godz. 08:30
sala koncertowa w Pałacu Czeczów w Kozach


W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,
szacunku do literatury patriotycznej
oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania, ogłaszamy
XXI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2016.


1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa - klasy I - III po 3 osoby z każdej szkoły
Kategoria B: Szkoła Podstawowa - klasy IV - VI po 3 osoby z każdej szkoły
Kategoria C: Gimnazjum 6 osób
Kategoria D: Szkoła średnia 6 osób
Kategoria E: OPEN 6 osób


2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do D zgłaszają szkoły do dnia 28 października 2016 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).
Zalecamy, by zgłoszenie do Konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi
w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).


3. Uczestnicy Konkursu w kategorii E zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach lub na adres e-mail: infokultura@kozy.pl do dnia 31 października 2016 r. (karta zgłoszenia dostępna na stronie www.domkultury.kozy.pl).
Dla zgłoszonych do Konkursu w kategorii E, Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 4 listopada 2016 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


4. Czas recytacji około 3 minuty.


5. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
• właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
• kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
• sposób interpretacji;
• zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.


6. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu (tj. 10 listopada br.) po naradzie jury, w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.


Do pobrania:

Karta zgłoszenia - szkoła/instytucja (kliknij)

 

Karta zgłoszenia - kategoria OPEN (kliknij)

 

Regulamin (pdf) - kliknij


Zapraszamy do udziału!
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl