Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


XXI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2016

Protokół Jury XXI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym


10 listopada 2016 r. po wysłuchaniu 35 uczestników Konkursu, Jury postanowiło co następuje:

- w I kategorii wiekowej (A) nagrody otrzymują:
I miejsce - Rafał Jachimowicz;
II miejsce - Igor Haręzga;
III miejsce - Wiktoria Bożek;

 

- w II kategorii wiekowej (B):
I miejsce - Dominik Czaderna;
II miejsce - Oliwier Kusa;
III miejsce - Natalia Bednarczyk;

 

- w kategorii wiekowej (C):
I miejsce Jakub Witkowski oraz Julia Majdak;
II miejsce - Szymon Tomiczek;
III miejsce - Klaudia Kurzyńska;

 

- w IV kategorii wiekowej (D)
I miejsce - Anna Polańska;
II miejsce - Kamil Zieleźnik;
III miejsce - Julia Janczukowska oraz Kinga Harat.

 


kreska ozdobna

 

zDJĘCIE UCZESTNIKÓW kONKURSU rECYTATORSKIEGO pOEZJI pATRIOTYCZNEJ 2016


Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom. Gratulujemy sukcesów i już dziś zapraszamy do kolejnej edycji Konkursu.


kreska ozdobna


Regulamin XXI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2016

10 XI 2016 r.
godz. 08:30
sala koncertowa w Pałacu Czeczów w Kozach


W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,
szacunku do literatury patriotycznej
oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania, ogłaszamy
XXI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 2016.


1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa - klasy I - III po 3 osoby z każdej szkoły
Kategoria B: Szkoła Podstawowa - klasy IV - VI po 3 osoby z każdej szkoły
Kategoria C: Gimnazjum 6 osób
Kategoria D: Szkoła średnia 6 osób
Kategoria E: OPEN 6 osób


2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do D zgłaszają szkoły do dnia 28 października 2016 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).
Zalecamy, by zgłoszenie do Konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi
w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).


3. Uczestnicy Konkursu w kategorii E zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach lub na adres e-mail: infokultura@kozy.pl do dnia 31 października 2016 r. (karta zgłoszenia dostępna na stronie www.domkultury.kozy.pl).
Dla zgłoszonych do Konkursu w kategorii E, Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 4 listopada 2016 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


4. Czas recytacji około 3 minuty.


5. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
• właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
• kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
• sposób interpretacji;
• zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.


6. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu (tj. 10 listopada br.) po naradzie jury, w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.


Do pobrania:

Karta zgłoszenia - szkoła/instytucja (kliknij)

 

Karta zgłoszenia - kategoria OPEN (kliknij)

 

Regulamin (pdf) - kliknij


Zapraszamy do udziału!
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl