Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020


WYNIKI FESTIWALU 2017

XIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA dobiegł końca. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone. W tegorocznej edycji festiwalu uczestniczyło osiem orkiestr z kraju oraz z Czech i Łotwy.
W Konkursie Estradowym, który odbył się 3 czerwca w Bielsku-Białej zaprezentowały się następujące zespoły: Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina, Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel, Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult, Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki.
Ponadto z pozakonkursowym koncertem wystąpił ubiegłoroczny laureat Festiwalu - Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach – kapelmistrz: Tomasz Janusz.
W Przeglądzie o Puchar Starosty Bielskiego, który odbył się 4 czerwca w Kozach zaprezentowały się: Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki, Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel, Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný, Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka, Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz – kapelmistrz: Rafał Krywult.
W prezentacjach Konkursu Musztry Orkiestrowej, które odbyły się 4 czerwca w Jasienicy wystąpiły: Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel, Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns oraz Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.

Ale Festiwal ZŁOTA TRĄBKA to nie tylko rywalizacja, to również wspólne muzykowanie połączonych orkiestr oraz koncerty plenerowe zespołów, które w tegorocznej edycji odbyły się w Bielsku-Białej, Rudzicy, Jaworzu, Jasienicy i Kozach.


Oto jak jury czternastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA oceniło występy zespołów orkiestrowych w poszczególnych konkursach:


Konkurs Estradowy


Jury w składzie:
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim Fryderyka Chopina prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej,
dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor,
płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych, oceniało: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu 6 orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego Jury przyznało:
- w kategorii A -orkiestry dęte:


BRĄZOWY DYPLOM dla Orkiestry Dętej „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,


SREBRNY DYPLOM dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,


ZŁOTY DYPLOM dla Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Furioso” –kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki,


ZŁOTY DYPLOM dla Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns.


- w kategorii B - Pokrewne Formacje Instrumentalne:


SREBRNY DYPLOM otrzymał Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz– kapelmistrz: Rafał Krywult,


ZŁOTY DYPLOM przypadł Tingle Tangle Band z Pisarzowic – kapelmistrz: Marcin Słonina,


Zwycięzcą Konkursu Estradowego został zespół Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns.


Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego


Po wysłuchaniu 6 zespołów orkiestrowych w Przeglądzie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego postanowiło przyznać następujące nagrody:

- w kategorii A - orkiestry dęte:


BRĄZOWY DYPLOM dla Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns,


BRĄZOWY DYPLOM otrzymała Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza – kapelmistrz: Stanisław Sojka,


SREBRNY DYPLOM dla Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki,


ZŁOTY DYPLOM dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,


ZŁOTY DYPLOM dla zespołu Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.


- w kategorii B - Pokrewne Formacje Instrumentalne:


ZŁOTY DYPLOM otrzymał Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz– kapelmistrz: Rafał Krywult.


Zwycięzcą Przeglądu Powiatowego o Puchar Starosty Bielskiego został zespół Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.


Konkurs Musztry Orkiestrowej

Jury w składzie:
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk, dr Orlin Bebenow, płk dr Paweł Lewandowski oraz mgr Andrzej Kucybała – dyrygent, wieloletni dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, oceniało widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry oraz ogólny wyraz artystyczny.


Po obejrzeniu prezentacji 4 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:


BRĄZOWY DYPLOM dla zespołu Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný,


SREBRNY DYPLOM otrzymał zespół Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns,


ZŁOTY DYPLOM dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel,


ZŁOTY DYPLOM otrzymała Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.


Puchar Wójta Gminy Jasienica dla zwycięscy konkursu musztry orkiestrowej otrzymała Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.


Ponadto przyznano dwie NAGRODY SPECJALNE:


- dla zespołu mażoretek przy Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný


oraz


- dla tamburmajor Joanny Wilk z Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.


Festiwalowe Jury przyznało również nagrody i wyróżnienia:


Puchar Wójta Gminy Jasienica dla najlepszego zespołu zagranicznego otrzymał zespół – Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.


Puchar Wójta Gminy Kozy dla najlepszego zespołu polskiego otrzymała Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Kamil Żarnecki.


Puchar Prezesa PZChiO oddział Bielsko-Biała dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz – kapelmistrz: Stanisław Wróbel.


Puchar Starosty Powiatu Bielskiego dla najlepszego kapelmistrza Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego otrzymał kapelmistrz Ivo Lacný.


Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Estradowego otrzymał kapelmistrz Donāts Veikšāns.


Puchar Jacka Falfusa – posła na Sejm RP dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymał Dechový Orchestr Mladých Zuš Příbor (Czechy) – kapelmistrz: Ivo Lacný.


Nagroda Domu Kultury w Kozach dla najmłodszego uczestnika Festiwalu otrzymała Annija Ilienko z Gulbenes Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (Łotwa) – kapelmistrz: Donāts Veikšāns.


Po analizie protokołów XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Konkursu Estradowego, Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oraz Konkursu Musztry Orkiestrowej Jury stwierdziło, iż

zdobywcą Grand Prix Festiwalu – zostaje Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” – kapelmistrz: Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki.


„Jury docenia duży wkład kapelmistrzów, instruktorów, muzyków orkiestr w przygotowanie programów estradowych. Gratuluje zaangażowania i determinacji w procesie edukacji muzycznej.
Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkową atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.”

 

Na podstawie protokołów konkursów

XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRABKA 2017
Oprac. Anna Czaplińska-Syjota
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl