Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020


WYNIKI FESTIWALU 2015

Wyniki Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych

ZŁOTA TRĄBKA 2015


Jury w składzie:

1. dr hab. Wacław Mulak - przewodniczący

2. dr Bogusław Jan Bemben - członek

3. mgr Tomasz Stolarczyk - członek

4. mgr Piotr Żółty - sekretarz


Po przesłuchaniu pięciu zgłoszonych do przeglądu orkiestr Jury przedstawia następujące wyniki:


1. Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice (Kapelmistrz Mieczysław Orlicki) uzyskała dyplom brązowy Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz (Kierownik Rafał Krywult) uzyskał dyplom srebrny Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz (Kapelmistrz Stanisław Wróbel) uzyskała dyplom srebrny


2. Blach Kapela z Jasienicy (Kapelmistrz Tadeusz Rozumek) uzyskała dyplom srebrny


3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Kapelmistrz Tomasz Janusz) uzyskała dyplom złoty


Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:


1. Nagrodę pienieżną dla wyróźniającego się solisty Jana Pieniążka.


2. Nagrodę pieniężną za zajęcie drugiego miejsca w kategorii A otrzymuje

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz (Kapelmistrz Stanisław Wróbel).


3. Nagrodę pieniężną za zajęcie drugiego miejsca w kategorii B otrzymuje Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz (Kierownik Rafał Krywult).


4. Puchar Posła na Sejm RP Jacka Falfusa i nagrodę pieniężną dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Kapelmistrz Tomasz Janusz).


5. Puchar Prezesa Oddziału Bielskiego PZCHiO i nagrodę pieniężną dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZCHiO otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Kapelmistrz Tomasz Janusz).


6. Puchar Wójta Gminy Kozy i nagrodę pieniężną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii A otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Kapelmistrz Tomasz Janusz).


7. Puchar Dyrektora Domu Kultury w Kozach i nagrodę pieniężną dla najlepszego kapelmistrza otrzymuje Kapelmistrz Stanisław Wróbel z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz.


8. Grand Prix przeglądu, Puchar Starosty Bielskiego i nagrodę pieniężną otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Kapelmistrz Tomasz Janusz).


ozdobna kreska


Wyniki Konkursu Estradowego i Konkursu Musztry Orkiestrowej

ZŁOTA TRĄBKA 2015


Jury konkursu w składzie:

przewodniczący:

- prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie.


członkowie:

- dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor, prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy.

- płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr wojskowych.

sekretarz: mgr Piotr Żółty

 


Po wysłuchaniu 7 orkiestr zgłoszonych do konkursu estradowego w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:


W kategorii A - orkiestry dęte

BRĄZOWY DYPLOM - Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestr Dęta Gminy Żytno (Polska), Kapelmistrz: Krzysztof Jabłoński

 


BRĄZOWY DYPLOM – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia (Polska), Kapelmistrz: Piotr Bąbolewski

 


SREBRNY DYPLOM – Gödöllő Symphonic Band (Węgry), Kapelmistrz: Ella Attyla

 


ZŁOTY DYPLOM – wraz z nagrodą pieniężną - Młodzieżowa Orkiestra Dęta "SILENZIO" z Woli (Polska), Kapelmistrz: Piotr Olearczyk

 


ZŁOTY DYPLOM wraz z nagrodą pieniężną - Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Polska), Kapelmistrz: Tomasz Janusz

 


Puchar za zajęcie I miejsca w kategorii A ex aequo Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Polska), Kapelmistrz: Tomasz Janusz

 


Puchar za zajęcie I miejsca w kategorii A ex aequo Młodzieżowa Orkiestra Dęta "SILENZIO" z Woli (Polska), Kapelmistrz: Piotr Olearczyk

 


Puchar - dla najlepszego zespołu zagranicznego Gödöllő Symphonic Band (Węgry), Kapelmistrz: Ella Attyla

 


Puchar za promowanie muzyki polskiej otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta "SILENZIO" z Woli (Polska), Kapelmistrz: Piotr Olearczyk

 


Puchar za osiągnięcia edukacyjne w wychowaniu młodych adeptów sztuki - Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno (Polska), Kapelmistrz: Krzysztof Jabłoński

 


Puchar dla najlepszego zespołu oddziału bielskiego PZChiO otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice (Polska), Kapelmistrz: Tomasz Janusz

 


Puchar dla najlepszego kapelmistrza konkursu otrzymuje Ella Attyla kapelmistrz Gödöllő Symphonic Band (Węgry),:

 


Nagrodę rzeczową dla najmłodszego uczestnika festiwalu otrzymuje Dominik Weiner z Spielmannszug Komptendorf e.V. (Niemcy), Kapelmistrz: Rene Weidner

 


Dyplom i nagrodę pieniężną otrzymuje najlepszy solista Festiwalu Jan Pieniążek.

 


W kategorii B – pokrewne formacje instrumentalne

 


SREBRNY DYPLOM – Spielmannszug Komptendorf e.V. (Niemcy), Kapelmistrz: Rene Weidner

 


SREBRNY DYPLOM – Niezależny Zespół Miłośników Muzyki z Kóz

 


Wyróżnienie dla Spielmannszug Komptendorf e.V. (Niemcy), Kapelmistrz: Rene Weidner za widowiskowość występu estradowego.

 


Po wysłuchaniu 4 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

BRĄZOWY DYPLOM - Spielmannszug Komptendorf e.V. (Niemcy), Kapelmistrz: Rene Weidner

 


SREBRNY DYPLOM – Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno (Polska), Kapelmistrz: Krzysztof Jabłoński, Autor choreografii: Krzysztof Jabłoński

 


SREBRNY DYPLOM – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, Kapelmistrz: Sławomir Szafrański

 


ZŁOTY DYPLOM – wraz z nagrodą pieniężną - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia (Polska), Kapelmistrz: Piotr Bąbolewski.

 


GRAND PRIX „BESKIDZKIEGO MUZYKANTA” wraz z nagrodą pieniężną - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia (Polska), Kapelmistrz: Piotr Bąbolewski.

 


Nagrody pieniężne wyczerpują pulę nagród wynoszącą 16 000 zł.

 


Na szczególną uwagę tegorocznej edycji konkursu zasługuje wysoki poziom i widowiskowość pokazów musztry paradnej. Jury docenia duży wkład – kapelmistrzów, instruktorów muzyków orkiestr w przygotowanie programów estradowych. Gratuluje zaangażowania i determinacji w procesie edukacji muzycznej.
Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkowa atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl