Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2017


Warunki uczestnictwa

Czekamy na zgłoszenia orkiestr do 15 marca 2017 r.


Warunki uczestnictwa:


1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne liczące nie mniej niż 8 muzyków (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.


2. W ramach Festiwalu organizowany jest Przegląd Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, w którym mogą uczestniczyć orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne.


3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2017 roku 15 marca 2017 r.


4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu i nagrania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@kozy.pl.


5. Zespoły mogą uczestniczyć w Konkursie Estradowym i/lub Przeglądzie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry orkiestrowej oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu).


6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest udziałem zespołu w paradzie (3 czerwca 2017), konkursie musztry orkiestrowej (4 czerwca 2017) oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.


7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż dwa lata).


8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (przegląd, konkurs i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 20 marca 2017 roku, www.festiwal.kozy.pl


9. Każdy zespół zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną dostarczone zakwalifikowanym zespołom na podany adres e-mail.


10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.


11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 7 kwietnia 2017 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.


12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.


Organizatorzy zapewniają:
- Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.
- Posiłek:
• 03.06 dla zespołów uczestniczących w konkursie estradowym,
• 04.06 dla zespołów uczestniczących w konkursie musztry orkiestrowej lub Przeglądzie o Pucha Starosty Bielskiego.
- Opiekuna dla każdego zespołu podczas trwania Festiwalu.


Organizatorzy nie zapewniają:
- Zwrotu kosztów podróży.
- Pokrycia kosztów zakwaterowania i pozostałych posiłków.Regulamin XIV Miedzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2017 (pdf) - KLIKNIJ


Karta zgłoszenia (doc) - KLIKNIJ


Regulamin XIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2017 (pdf) - KLIKNIJ

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl