Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Zajęcia w Domu Kultury


Rytmika z plastyką dla dzieci

Zajęcia kierowane do dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Zajęcia mają na celu wspomagać rozwój aktywności twórczej oraz ruchowej dzieci,

uczyć samodzielności, dyscypliny

oraz nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej.

Zajęcia odbywają się od września do czerwca. 

Instruktorka: Krystyna Mirocha


Odpłatność: 30 zł za miesiąc


UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!


Karta uczestnika zajęć w Domu Kultury w Kozach i Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku - uczestnik nieletni

(wypełnia rodzic lub opiekun)


UWAGA!

Opłatę należy uiścić do dnia 15-go każdego miesiąca.

Wpłaty za zajęcia będą przyjmowane w biurze Domu Kultury w Kozach

lub na konto bankowe: Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.

W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko dziecka - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.

 

 

 Galeria


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl