Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2019


Regulamin konkursów

 

1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w konkursach.


2. Zespół zakwalifikowany do Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych do 5 kwietnia 2019 roku; partytury nie będą zwracane.


3. Orkiestry uczestniczące w konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr w Kozach oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy).
Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.


4. Zespoły nagrodzone w konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.


Zasady konkursów:

 

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego
Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach
Termin: 1 czerwca 2019 roku

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)


2. W programie konkursowym utworem obowiązkowym jest (będzie podany w późniejszym terminie).


3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.


4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.


5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.


Konkurs Estradowy
Miejsce: Kozy, estrada przy ul. Szkolnej
Termin: 2 czerwca 2019 roku

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

 

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

 

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

 

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

 

5. O kolejności przesłuchań i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.Konkurs musztry
Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy
Termin: 2 czerwca 2019 roku.

1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.


2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu max. 5 minut.


3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.


4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.


Regulamin Jury:


1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.


2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.


3. Jury konkursu musztry oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.


4. Oceny Jury są tajne.


5. Decyzje Jury są ostateczne.


Nagrody:


Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry i pozostałych konkursów, w których brała udział.

Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.


Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.


Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.


Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

Wyróżnienia:
dla najlepszego zespołu zagranicznego,
dla najlepszego zespołu polskiego,
dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO,
dla najlepszej grupy mażoretek,
dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,
dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego.

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl