Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2018


Regulamin konkursów


1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w konkursach.


2. Zespół zakwalifikowany do Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych do 6 kwietnia 2018 roku; partytury nie będą zwracane.


3. Orkiestry uczestniczące w konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr ulicami Bielska-Białej oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy).
Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.


4. Zespoły nagrodzone w konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.Zasady konkursów:


Konkurs Estradowy
Miejsce: Estrada plenerowa przy BCK w Bielsku-Białej
Termin: 2 czerwca 2018 r.


1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.).


2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.


3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.


4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min.
Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.


5. O kolejności przesłuchań i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego
Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach
Termin: 3 czerwca 2018 r.


1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.).


2. W programie konkursowym utworem obowiązkowym jest „Marsz Pierwszej Brygady”.


3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.


4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min.
Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.


5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.Konkurs musztry orkiestrowej
Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy
Termin: 3 czerwca 2018 r.


1. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu max. 5 minut.


2. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.


3. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.Regulamin Jury:


1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.


2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.


3. Jury konkursu musztry orkiestrowej oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.


4. Oceny Jury są tajne.


5. Decyzje Jury są ostateczne.


Nagrody:


Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry orkiestrowej i pozostałych konkursów, w których brała udział.

Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.
Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.
Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.


Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.


Wyróżnienia:


- dla najlepszego zespołu zagranicznego,
- dla najlepszego zespołu polskiego,
- dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
- dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO
- dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,
- dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego.

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl