Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Promocja Młodych Talentów 24-25.06.2015

24 czerwca odbyła się Promocja Młodych Talentów, do której zgłoszone zostały 23 prezentacje. Taniec, gra na instrumentach, śpiew, recytacja, plakat, fotografia, poezja - w tych dziedzinach sztuki zaprezentowały się koziańskie młode talenty.


W tegorocznej edycji jury nagrodziło prezentacje:
Doroty Frączyk - gra na trąbce,
Klary Skoczylas i Sary Handzlik - choreografia, taniec,
zespołu BiKids - taniec,
Krzysztofa Lorka - recytacja
Kamila Stolorza - gra na gitarze,
Jacka Kućki - plakat - technika własna,
Patrycji Kordasz - śpiew,
Gabrieli Pezdy - śpiew,
Natalii Gajowniczek - poezja,
Martyny Zawalskiej - fotografia,
Jury wyróżniło także Klarę Midor - gra na flecie poprzecznym.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Promocji Młodych Talentów. Życzymy wytrwałości w dalszym rozwijaniu swych talentów. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji PMT.


4 zdjęcia z prezentacji na Promocji Młodych Talentów 2015


Zobacz fotogalerię
PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW
24.06.2015 r. (środa) – 25.06.2015 r. (czwartek)

1. Cele:


- wyłonienie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z potencjałem do dalszego, wszechstronnego rozwoju talentu,
- tworzenie warunków dalszego rozwoju talentu w zakresie szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.


2. Forma:


a) indywidualne prezentacje programów artystycznych w zakresie:
- recytacji poezji i prozy, monodramów (dot. również twórczości własnej), prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt),
- gry na instrumentach (dopuszcza się akompaniament),
- śpiewu (a capella, z towarzyszeniem akompaniamentu, z towarzyszeniem muzyki mechanicznej). Organizator do akompaniamentu udostępnia instrument klawiszowy (pianino elektryczne),
- tańca (dopuszcza się występ grupy tanecznej).
Maksymalny czas prezentacji do 7 minut. Zapewnione nagłośnienie i obsługa akustyka.


b) prezentacja własnych prac:
- plastycznych (np. malarstwo, rzeźba, ceramika, haft, itd. min. 3 prace),
- literackich (poezja, proza itp.),
- filmowych (fabuła, dokument, animacja - prace w formacie DVD),
- fotograficznych (min. 5 prac).
Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, nr telefonu, wiek autora.


3. Wiek uczestników – do 21 lat.


4. Do udziału dopuszcza się tylko uczestników indywidualnych (w przypadku tańca grupę) z terenu Gminy Kozy.


- Zgłoszenia w formie pisemnej (na kartach zgłoszeń) przyjmuje Dom Kultury do 10 czerwca br. Karty zgłoszeń do odebrania w Domu Kultury, w Kozach.

- Zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun, instruktor lub nauczyciel osoby zgłaszanej do udziału uczestników Promocji Młodych Talentów.


5. Promocja Młodych Talentów przeprowadzona zostanie w dwóch etapach w celu umożliwienia oceny prezentowanych działań twórczych.


- I etap – 24 czerwca 2015 r. – godz. 16:00 – prezentacja działań twórczych.


- II etap – 25 czerwca 2015 r. – godz. 17:00 – podsumowanie, ogłoszenie wyników, prezentacja laureatów.


6. Prezentacje oceniać będzie jury.


- Kryteria oceny zgodnie z charakterem prezentacji:
a. inwencja i poszukiwania twórcze,
b. warsztat twórczy,
c. interpretacja i wyraz artystyczny,
d. potencjał artystyczny,
e. dotychczasowy dorobek artystyczny (karta zgłoszenia pkt. nr 5 !), a w przypadku prezentacji debiutanckiej jury będzie brało pod uwagę dalsze zamierzenia twórcze.


7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej kwalifikacji do udziału w Promocji Młodych talentów na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia.


8. Dla najbardziej twórczej osoby Dom Kultury w Kozach przyzna pomoc umożliwiającą dalszy rozwój talentu. Formę pomocy określi jury Promocji Młodych Talentów w porozumieniu z Domem Kultury w Kozach.


Zapraszamy do udziału


Do pobrania:

Karta zgłoszenia Promocji Młodych Talentów (doc.)

Regulamin Promocji Młodych Talentów (pdf)
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl