Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Promocja Młodych Talentów 2016

 

PROTOKÓŁ OBRAD JURY PROMOCJI MŁODYCH TALENTÓW

z dnia 31.05.2016 r.


Jury w składzie:

- Tadeusz Janiak – przewodniczący
- Anna Ostrowska
- Marian Cholerek

po zapoznaniu się z 14 prezentacjami artystycznymi postanowiło przyznać:

- stypendium dla Doroty Frączyk na dalszy rozwój nauki gry na trąbce oraz bezpłatne konsultacje muzyczne u pana Tadeusza Janiaka;

- stypendium dla Igi Skoczylas na warsztaty taneczne;

- stypendium dla Gabrieli Pezdy na konsultacje wokalne;

- stypendium dla Pauliny Sanetry na konsultacje wokalne;

- wyróżnienie dla Adriana Jaśkowca i konsultacje muzyczne u pana Tadeusza Janiaka;

- wyróżnienie dla Jakuba Stanclika i konsultacje muzyczne u pana Tadeusza Janiaka;

- wyróżnienie dla Natalii Niteckiej i konsultacje wokalne – opiekunem wyróżnienia jest Anna Ostrowska;

- Wyróżnienie dla Anny Dudziak i organizacja wyjazdu wraz z opiekunami do krakowskiej Piwnicy Pod Baranami oraz kontakt z artystami – opiekunem wyróżnienia jest pan Marian Cholerek.

Jury podkreśla wysoki poziom tegorocznej edycji Promocji Młodych Talentów. Uważa inicjatywę za bardzo pożyteczną i godną kontynuowania. Wszystkich uczestników zachęca do rozwijania i pogłębiania swoich artystycznych zainteresowań.

 

 

kreska ozdobna

 

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW
31.05.2016 r. (wtorek) – 01.06.2016 r. (środa)

1. Cele:
- wyłonienie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z potencjałem do dalszego, wszechstronnego rozwoju talentu,
- tworzenie warunków dalszego rozwoju talentu w zakresie szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.


2. Forma:
a) indywidualne prezentacje programów artystycznych w zakresie:
- recytacji poezji i prozy, monodramów (dot. również twórczości własnej), prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt),
- gry na instrumentach (dopuszcza się akompaniament),
- śpiewu (a capella, z towarzyszeniem akompaniamentu, z towarzyszeniem muzyki mechanicznej). Organizator do akompaniamentu udostępnia instrument klawiszowy (pianino elektryczne),
- tańca (nie dopuszcza się występów grup tanecznych).
Maksymalny czas prezentacji do 7 minut. Zapewnione nagłośnienie i obsługa akustyka.
b) prezentacja własnych prac:
- plastycznych (np. malarstwo, rzeźba, ceramika, haft, itd. min. 3 prace),
- literackich (poezja, proza itp.),
- filmowych (fabuła, dokument, animacja - prace w formacie DVD),
- fotograficznych (min. 5 prac).
Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, nr telefonu, wiek autora.


3. Wiek uczestników – do 21 lat.


4. Do udziału dopuszcza się tylko uczestników indywidualnych z terenu Gminy Kozy.
- Zgłoszenia w formie pisemnej (na kartach zgłoszeń) przyjmuje Dom Kultury w Kozach do 13 maja br. Karty zgłoszeń do odebrania w biurze Domu Kultury, w Kozach lub do pobrania ze strony www.domkultury.kozy.pl.
- Zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun, instruktor lub nauczyciel osoby zgłaszanej do udziału uczestników Promocji Młodych Talentów.
- Do zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zgłaszanej osoby nieletniej, oraz w przypadku osoby pełnoletniej przez zgłaszającego się.


5. Promocja Młodych Talentów przeprowadzona zostanie w dwóch etapach w celu umożliwienia oceny prezentowanych działań twórczych.
- I etap – 31 maja 2016 r. – godz. 17:00 – prezentacja działań twórczych.
- II etap – 1 czerwca 2016 r. – godz. 18:00 – podsumowanie, ogłoszenie wyników, prezentacja laureatów.


6. Prezentacje oceniać będzie jury.
- Kryteria oceny zgodnie z charakterem prezentacji:
a. inwencja i poszukiwania twórcze,
b. warsztat twórczy,
c. interpretacja i wyraz artystyczny,
d. potencjał artystyczny,
e. dotychczasowy dorobek artystyczny (karta zgłoszenia pkt. nr 5 !), a w przypadku prezentacji debiutanckiej jury będzie brało pod uwagę dalsze zamierzenia twórcze.


7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej kwalifikacji do udziału
w Promocji Młodych talentów na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia.


8. Dla najbardziej twórczej osoby Dom Kultury w Kozach przyzna pomoc umożliwiającą dalszy rozwój talentu. Formę pomocy określi jury Promocji Młodych Talentów w porozumieniu z Domem Kultury w Kozach.


Karta zgłoszenia + Zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych

oraz rozpowszechnianie wizerunku (pdf) - POBIERZ


Plakat - Promocja Młodych Talentów 2016

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl