Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

DNI KÓZ 2019 - kozyliada


Omnibus

Konkurs wiedzy humanistycznej
„Koziański omnibus”
pod honorowym patronatem

Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego


1. Organizatorzy:
Dom Kultury w Kozach
Wójt Gminy Kozy


2. Uczestnicy Konkursu:
W Konkursie może wziąć udział każdy chętny, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania itp.


3. Cele konkursu:
• popularyzacja i upowszechnianie wartości wiedzy humanistycznej
• szerzenie zainteresowania językiem polskim
• zachęcanie do czytelnictwa publikacji naukowych
• promowanie wartości stałej aktywności intelektualnej


4. Zgłoszenie do Konkursu:
Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa tuż przed rozpoczęciem Konkursu, tj. 2 czerwca o godz.: 16:10 w Pałacu Czeczów w Kozach. Zgłoszenie wiąże się z wypełnieniem i podpisaniem karty zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.


5. Zasady konkursu:
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma do wypełnienia test wiedzy, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznany będzie
1 punkt. Wygra uczestnik, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów, o zwycięstwie zadecyduje krótszy czas oddania wypełnionego testu – przy oddawaniu testu prowadzącemu, ten zapisuje dokładny czas.
Wszyscy uczestnicy zaczynają rozwiązywanie testu jednocześnie.
Test prowadzony i oceniany jest przez Komisję Konkursu powołaną przez Dom Kultury w Kozach. Wszystkie osoby znające pytania testowe przed rozpoczęciem Konkursu, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.


6. Zakres tematyczny:
Filozofia, nauki społeczne, język polski, kultura i sztuka.


7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2019 r. około godz. 18:00, na placu targowym w Kozach – na scenie głównej Dni Kóz 2019.


8. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Kozy – Jacek Kaliński.


9. Komisja oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród (np. w przypa-dku wyznaczenia dodatkowych wyróżnień).


10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl