Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

DNI KÓZ 2018


Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy


1) Celem jest promocja walorów turystycznych wsi Kozy oraz promowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu.


2) Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy zostanie rozegrany w dniu 3 czerwca 2018 roku.


3) Miejscem KRKS jest teren Gminy Kozy.


4) W KRKS biorą udział załogi złożone z kierowcy (mieszkańca Gminy Kozy posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu) oraz członków jego rodziny (min. kierowca + 1, max. kierowca + 4).


5) Do KRKS dopuszczone są zarejestrowane samochody osobowe posiadające aktualne badania techniczne ubezpieczenie OC oraz wymagane wyposażenie.


6) Zgłoszenia załóg do KRKS następuje na karcie zgłoszenia w terminie do dnia 3 czerwca 2018 (zgłoszenia przyjmowane są w Domu Kultury w Kozach). Organizatorzy zastrzegają, iż ze względów technicznych do udziału w imprezie zostanie zakwalifikowana ograniczona ilość załóg. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.


7) Przebieg konkurencji KRKS:


a) KRKS rozgrywany jest w trzech konkurencjach, a suma zdobytych punktów decyduje o ostatecznym zwycięstwie.


b) Załogi otrzymują karty startowe, na których rejestrowany jest przebieg konkurencji:


Konkurencja I – jazda sprawnościowa.

Konkurencja zostanie rozegrana 3 czerwca 2018 r. w godz. 10.30–12.00 na placu przed Szkołą Podstawową nr 2 w Kozach przy ul. Szkolnej (załogi zgłaszają się na start do godz. 10.00 – odprawa).
Zadanie polega na jak najszybszym przejeździe samochodem prowadzonym przez kierowcę wyznaczonej trasy sprawnościowej. W trakcie zadania członkowie załogi mogą przebywać w pojeździe lub poza strefą trasy przejazdu. Czas przejazdu jest mierzony, a konkurencję zwycięża załoga, która uzyskała najkrótszy czas.

Konkurencja II – jazda turystyczna.

Konkurencja zostanie rozegrana 3 czerwca 2018 r. w godz. 12.00 – 15.00 na terenie Gminy Kozy. Start z placu przed Szkołą Podstawową nr 2 w Kozach przy ul. Szkolnej.
Zadanie polega na przejechaniu samochodem z całą zgłoszoną załogą trasy wyznaczonej na terenie Gminy Kozy (max. 20 km) – za udział w konkurencji w niepełnym składzie załogi mogą zostać naliczone punkty karne. Przejazd odbywa się po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym i musi się odbywać z przestrzeganiem przepisów prawa o ruchu drogowym. Zadania wymagają dotarcia do wyznaczonego punktu na trasie i wykonania zadania (np. identyfikacja obiektu terenowego) i zapisanie wyniku w karcie startowej. Punkty przyznawane są załogom za odnalezienie obiektu i poprawne wykonane zadania. Czas konkurencji nie jest rejestrowany (nie podlega punktacji)!

Konkurencja III – test wiedzy.

Konkurencja zostanie rozegrana 3 czerwca 2018 r. w godz. 12.00–15.00 (równocześnie z przebiegiem konkurencji II).
Załogi otrzymują do rozwiązania test z dziesięcioma pytaniami z zakresu geografii, historii wsi Kozy, motoryzacji, znajomości przepisów ruchu drogowego, itp. Rozwiązane testy załoga winna przekazać sędziemu na mecie (ul. Szkolna) w dniu 3 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.


9) KRKS zwycięża załoga, która otrzymała największą, łączną ilość punktów.


10) Nagrody (puchary lub statuetki) otrzymują pierwsze trzy załogi.


11) Organizatorzy mogą przyznać nagrody pozaregulaminowe.


12) Każdy uczestnik KRKS otrzyma poczęstunek (wydawany na placu targowym).


13) W sprawach spornych lub nie uregulowanych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Komandor KRKS.


Karta zgłoszenia - Koziański Rodzinny Konkurs Samochodowy 2018 - kliknij, aby pobrać
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl