Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2020


REGULAMIN
XX KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 2020


Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.
1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.


2. Technika wykonania prac dowolna.


3. Prace mogą być wykonane przez wielu autorów.


4. Wykonaną pracę należy sfotografować z różnych stron (3-5 zdjęć) i przesłać na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w dniach od 20 listopada do 7 grudnia 2020 r. do godz. 17:00.


5. W treści należy podać: imię i nazwisko autora/autorów pracy, wiek autora/autorów, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku nieletniego autora pracy), numer telefonu kontaktowego.


6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


7. Przesłanie zdjęć pracy do konkursu jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. ze zgodą na: publikację sfotografowanej pracy, publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.


8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


9. OCENA PRAC:
Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Szopki Roku 2020.
Werdykt Jury jest ostateczny.
Głosowanie internautów.


Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adres www.facebook.com/KonkursSzopekWKozach/, w albumie o nazwie „Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2020” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 20 grudnia 2020 r. o godz. 19:00. Autor pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.


Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. podczas relacji na stronie konkursowej na Facebook’u. Wyniki zostaną podane na stronie
www.facebook.com/KonkursSzopekWKozach/ oraz na stronie Domu Kultury w Kozach: www.domkultury.kozy.pl.


11. Osoby wyróżnione w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody zostaną wręczone po uzgodnieniu terminu z Organizatorami.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
Plakat - XX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2020 - plakat
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl