Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Uniwersytet Trzeciego Wieku


Konkurs na logo UTW w Kozach

Ogłaszamy konkurs na logo

Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!


Masz zdolności plastyczne i ciekawe pomysły?

Może zaprojektujesz logo?


Termin zgłaszania prac upływa 6 kwietnia 2018 r.


 

kreska ozdobna

 

 

Konkurs na logo Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Dom Kultury w Kozach ogłasza konkurs na opracowanie logo Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Regulamin konkursu


1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnik może zgłosić prace własnego autorstwa (dowolną liczbę). Prace wykonywane zbiorowo nie będą rozpatrywane.


2. Konkurs rozpoczyna się 8 marca 2018 r. Termin zgłaszania prac upływa 6 kwietnia 2018 r.


3. Projekty konkursowe należy nadsyłać drogą elektroniczną z podaniem imienia i nazwiska autora, drogą elektroniczną na adres mailowy: utw@kozy.pl


4. Założenia dotyczące loga:


a. logo powinno być opracowane w krzywych w dowolnym formacie oraz w formacie PNG, JPG;

b. logo nie powinno zawierać zbyt szczegółowych detali;

c. w ramach loga powinno występować słowo „Kozy” lub „Koziański” oraz skrót „UTW”.


5. Jury powołane przez Organizatora w terminie do 9 kwietnia 2018 r. wybierze logo oraz poinformuję drogą elektroniczną zainteresowanych. Decyzja Jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji. Werdykt zostanie przesłany do laureatów prac drogą elektroniczną.


6. Organizator przewiduje następujące nagrody:


a. I miejsce – bon zakupowy na kwotę 200 zł;
b. II miejsce – bon zakupowy na kwotę 100 zł;
c. III miejsce – bon zakupowy na kwotę 100 zł;
d. wyróżnienia (o ilości decyduje jury) – zestawy promocyjne.


7. Wręczenie nagród odbędzie się w 12 kwietnia 2018 r. w czasie uroczystości rozpoczęcia działalności Koziańskiego UTW.


8. Uczestnicy zobowiązują się na nieodpłatnie przeniesienie przysługujących im autorskich praw majątkowych do prac zgłoszonych na konkurs na Organizatora.


9. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w Internecie.


10. Zgłoszenie prac na konkurs uważane jest za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).


Regulamin Konkursu na logo Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (pdf) - kliknij

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl