Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019

Oddaj swój głos:

www.facebook.com


„Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 12 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00.
Autor pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


Głosować można również odwiedzając wystawę prac!


Głosowanie Publiczności.
Odwiedzający wystawę w dniach od 8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00 w Pałacu Czeczów w Kozach, będą mogli oddawać głosy na wybraną przez siebie jedną pracę. Praca z największą ilością głosów otrzyma Nagrodę Publiczności.


Zapraszamy do głosowania!

 

 

 

 


REGULAMIN

KONKURSU NA KOZIAŃSKĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2019


Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.


1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.


2. Technika wykonania prac dowolna.


3. Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w przypadku prac osób nieletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych) w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00.
Karta zgłoszenia dostępna do pobrania na stronie domkultury.kozy.pl lub w recepcji pałacu.


4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora. Dopuszcza się prace wieloosobowe.


5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


6. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.


7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


8. OCENA PRAC
Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Pisanki Roku 2019.
Werdykt Jury jest ostateczny.


Głosowanie internautów.
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod
adresem: www.facebook.com/KozianskaPisankaWielkanocna, w albumie o nazwie „Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 12 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00. Autor pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


Głosowanie publiczności.
Odwiedzający wystawę w dniach od 8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 17:00 w Pałacu Czeczów w Kozach, będą mogli oddawać głosy na wybraną przez siebie jedną pracę. Praca z największą ilością głosów otrzyma Nagrodę Publiczności.


9. WYSTAWA PISANEK
Zgłoszone prace będzie można podziwiać podczas wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach w dniach od 8 do 14 kwietnia 2019 r.


10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 14 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


11. Osoby wyróżnione w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody nieodebrane w tym dniu przechodzą do puli nagród następnego konkursu.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


Karta zgłoszenia (doc) - kliknij

Regulamin Konkursu na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2019 (pdf) - kliknij
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl