Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Konkurs filmowy - KOJSKIE FILMOWANIE 2016

Plakat - Konkurs filmowy pt. Kojskie Filmowanie 2016


Konkurs filmowy pod patronatem

spotkań filmowych "Sztuka patrzenia" oraz Domu Kultury w Kozach

pt. KOJSKIE FILMOWANIE

Cele:
a. rozwijanie wrażliwości artystycznej (szczególnie wśród dzieci i młodzieży),
b. propagowanie wiedzy o sztuce filmowej,
c. uczenie cierpliwości i systematyczności,
d. promowanie aktywnych postaw społecznych,
e. promocja przez film turystycznych i kulturowych walorów gminy,
f. integracja środowiska lokalnego.


Zasady:
1. Uczestnicy: mieszkańcy gminy Kozy, uczniowie szkół gminy Kozy.

2. Film do konkursu można zgłaszać indywidualnie lub ze znajomymi, jako klasa czy organizacja szkolna lub stowarzyszenie działające na terenie gminy Kozy.

3. Obraz powinien trwać maksymalnie 10 minut.

4. Film może być wykonany w dowolnym gatunku: od reportażu, dokumentu, pastiszu aż po teledysk.

5. Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach:

    I - film promujący gminę Kozy (potencjał twórczy lokalnej społeczności, miejsca i obiekty lokalne warte wypromowania, problemy nurtujące mieszkańców w życiu codziennym…);

    II - film o dowolnej tematyce odzwierciedlający pasje filmowe autorów.

6. Filmy należy nakręcić sprzętem umożliwiającym cyfrowe odtworzenie zapisu (np. telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym , kamerą cyfrową).

7. Praca konkursowa nagrana w formacie DVD musi być opisana: proponowany tytuł filmu, dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail).

8. Prace należy składać do dnia 24 czerwca 2016 roku w sekretariacie Domu Kultury w Kozach.

9. W momencie złożenia pracy każdy uczestnik musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przekazanie praw autorskich organizatorom konkursu. W przypadku osób nieletnich potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie.


Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów

odbędzie się 30 czerwca 2016 r.


Zachęcamy do udziału!
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl