Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Uniwersytet Trzeciego Wieku


KOMUNIKATY

UTW Kozy ogłasza otwarty konkurs

Gry i zabawy mojego dzieciństwa – opowieści koziańskich seniorów


REGULAMIN KONKURSU
Gry i zabawy mojego dzieciństwa – opowieści koziańskich seniorów
1. Postanowienia ogólne
Dom Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozach ogłasza konkurs dla słuchaczy oraz osób w wieku powyżej 60 lat na wspomnienia
pt. Gry i zabawy mojego dzieciństwa - opowieści koziańskich seniorów.
2. Zasady konkursu
a. konkurs trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r.,
b. prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony formatu A4. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje,
c. tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail,
d. prace należy złożyć w Domu Kultury lub przesłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną),
e. otrzymane prace oceni jury powołane przez dyrektora Domu Kultury,
f. zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, zgodą na nieodpłatne wykorzystanie pracy w publikacjach organizatora oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu.
3. Nagrody:
1. miejsce – nagroda rzeczowa
2. miejsce – bon książkowy
3. miejsce – bon książkowy
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 czerwca 2019 r.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

 

kreska ozdobna


 

 


Odpłatność za semestr

 

Opłata wpisowa dla wszystkich chcących korzystać z zajęć ruchowych, edukacyjnych, wycieczek  -  20 zł (opłata semestralna)

Sekcje/działania

Formy

Odpłatność miesięczna

Odpłatność semestralna

Wykłady

Wykład inauguracyjny

bezpłatne

 

Wykłady plenarne

bezpłatne

 

Wykłady cykliczne

Akademia filmowa

profesor Janiny Falkowskiej

bezpłatne

 

Spotkania z historią i kulturą

bezpłatne

 

Zajęcia edukacyjne

Podstawy obsługi komputera Internet

10 zł

40 zł

Kurs języka angielskiego dla początkujących

10 zł

40 zł

       

Ruchowe

Gimnastyka korekcyjna na basenie

20 zł

80 zł

Gimnastyka na sali

10 zł

40 zł

Taniec

10 zł

40 zł

       
     
     
     
     

 

kreska ozdobna


  
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl