Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

DNI KÓZ 2019 - kozyliada


Dyktando Gminne - Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kozy


Regulamin Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii
Gminy Kozy


Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Kozach przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.


Celem konkursu jest integracja społeczności koziańskiej poprzez wspólne potyczki mające na celu wyłonienie Mistrza Ortografii Gminy Kozy.


I Przepisy ogólne:


1. Konkurs ma formę dyktanda ułożonego na podstawie Słownika ortograficznego PWN zamieszczonego na portalu PWN: so.pwn.pl.


2. Dyktando organizowane jest dla wszystkich mieszkańców Kóz oraz Gości.


3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swego udziału u Organizatora przed jego rozpoczęciem.


4. Laureaci Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kozy z lat ubiegłych mogą wziąć udział jako Goście Honorowi (nie mogą ubiegać się o tytuły Mistrza Ortografii i Wicemistrzów oraz nagrody rzeczowe).


II Termin i miejsce przeprowadzenia eliminacji:


Dyktando odbędzie się 2.06.2019 r. o godz. 15.20 na placu Targowym w Kozach.

III Ogłoszenie wyników:


Ogłoszenie wyników odbędzie się 2.06.2019 r. o godz. 17.35 na placu Targowym w Kozach. Godzina ogłoszenia wyników jest orientacyjna i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnicy zostaną powiadomieni w dniu konkursu o ewentualnych zmianach.


IV Nagrody i wyróżnienia:


1. Uczestnicy ubiegają się o tytuł Mistrza i Wicemistrzów Ortografii Gminy Kozy.


2. Organizatorzy zapewniają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.


3. Nagrody i dyplomy przewidziane są również w kategoriach dodatkowych, ustalonych przez Organizatora.


V Postanowienia końcowe:


1. Przybory i materiały do pisania zapewnia Organizator.

2. Prace nieczytelne nie będą sprawdzane.


3. Obowiązkiem uczestnika jest czytelne wypełnienie Karty Uczestnika.


4. Prace będą kodowane.

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl