Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

DNI KÓZ 2017


Dyktando Gminne 2017

Regulamin Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii
Gminy Kozy


Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.


Celem konkursu jest integracja społeczności koziańskiej poprzez wspólne potyczki mające na celu wyłonienie Mistrza Ortografii Gminy Kozy.


I Przepisy ogólne:
1. Konkurs ma formę dyktanda ułożonego na podstawie Słownika ortograficznego PWN zamieszczonego na portalu PWN: so.pwn.pl.
2. Dyktando organizowane jest dla wszystkich mieszkańców Kóz oraz Gości.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swego udziału u Organizatora przed jego rozpoczęciem.
4. Laureaci Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kozy z lat ubiegłych mogą wziąć udział jako Goście Honorowi (nie mogą ubiegać się o tytuły Mistrza Ortografii i Wicemistrzów oraz nagrody rzeczowe).


II Termin i miejsce przeprowadzenia eliminacji:
Dyktando odbędzie się 3.06.2017 r. o godz. 15.30 na placu Targowym w Kozach.


III Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników odbędzie się 3.06.2017 r. o godz. 18.10 na placu Targowym w Kozach. Godzina ogłoszenia wyników jest orientacyjna i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnicy zostaną powiadomieni w dniu konkursu o ewentualnych zmianach.


IV Nagrody i wyróżnienia:
1. Uczestnicy ubiegają się o tytuł Mistrza i Wicemistrzów Ortografii Gminy Kozy.
2. Organizatorzy zapewniają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
3. Nagrody i dyplomy przewidziane są również w kategoriach dodatkowych, ustalonych przez Organizatora.


V Postanowienia końcowe:
1. Przybory i materiały do pisania zapewnia Organizator.
2. Prace nieczytelne nie będą sprawdzane.
3. Obowiązkiem uczestnika jest czytelne wypełnienie Karty Uczestnika.
4. Prace będą kodowane.

 

 

Regulamin Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kozy 2017 (pdf) - kliknij, aby pobrać
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl